Praktický lékař pro dospělé


Informace pro pacienty

KRIZOVÉ CENTRUM - kontaktní telefon: 532 232 078 s nepřetržitým provozem poskytne první psychiatrickou a psychologickou pomoc: při ztrátě duševní rovnováhy, při smutku a beznaději, v krizových životních situacích

LINKA NADĚJE s nepřetržitým provozem poskytne první telefonickou pomoc na tel. č. 547 212 333